Защо и как една децентрализирана интелигентност може да повлияе на нашето бъдеще

децентрализирана интелигентност
Купи и продай криптовалути

Какво е AI – Artificial Intelligence Explained

Безспорно е, че AI (изкуствена интелигентност) и блокчейн са две от основните технологии, които катализират темповете на иновации и въвеждат радикални промени във всяка индустрия. Всяка технология има своя собствена степен на техническа сложност както и бизнес последици. Но съвместното използване на двете може да бъде в състояние да промени цялата технологична и човешка парадигма от нулата.

Тази статия иска да даде представа за възможностите, реализирани в пресечната точка на AI и Блокчейн и да обсъди стандартните дефиниции, предизвикателства и предимства на този алианс.

Купи и продай криптовалути

Основни определения и категоризация

Изкуствената интелигентност (AI) днес представлява промяна на парадигмата, която поражда едновременно научния прогрес и развитието на индустрията.

Един изкуствен интелект е система, която може да научи как да се учи, или с други думи серия от инструкции (алгоритъм), които позволяват на компютрите да напишат свои собствени алгоритми, без да са изрично програмирани.

Без значение колко точно сме дефинирали тази концепция ние можем интуитивно да разберем, че нивото на интелигентните машини, с които разполагаме днес е години далеч от средното ниво на всяко човешко същество. Докато човешките действия се развиват от наблюдението на физическия свят и извличането на основните връзки, които свързват причина и последица в природните феномени, изкуственият интелект се движи изцяло от данни и няма предварително познаване на естеството на връзката между тези данни. Тогава то е “изкуствено” в този смисъл, защото не произтича от физическия закон, а от чистите данни.

Тогава току-що определихме какво е изкуствената интелигентност и какво означава за нас.

Как AI може да промени Blockchain

Дори изключително мощен,  блокчейн има своите ограничения. Някои от тях са на технологично ниво, докато други идват от старомодната култура, наследена от сектора на финансовите услуги, но всички те могат да бъдат засегнати от AI по един или друг начин.

 • Консумацията на енергия :  AI вече се оказа много ефективна при оптимизирането на потреблението на енергия затова смятам, че подобни резултати могат да бъдат постигнати и за блок-веригата. Това вероятно ще доведе до по-ниски инвестиции в хардуер за майнинг.
 • Скалируемост : блок-веригата нараства с постоянно темпо 1 MB на всеки 10 минути .  В случая AI може да въведе нови системи за децентрализирано обучение, или нови техники за раздробяване на данни за да стане системата блокчейн по-ефективна;
 • Сигурност : дори ако блок-веригата е почти невъзможна за хакване, нейните допълнителни слоеве и приложения не са толкова сигурни (например всички борси за търговия с криптовалути). Невероятният напредък, постигнат от машинното обучение през последните две години прави AI фантастичен съюзник на блокчейн и би могло да гарантира сигурното внедряване на приложения, особено предвид фиксираната структура на системата;
 • Защита

  на личния живот: Въпросът за поверителността на притежаването на лични данни поражда регулаторни и стратегически опасения във всички държави по света. Хомоморфното криптиране (извършване на операции директно върху кодирани данни), проектът Enigma  ,или проектът Zerocash определено са потенциални решения.

 • Ефективност : Deloitte (2016) изчисли общите текущи разходи, свързани с валидирането и споделянето на транзакции по блоковете да достигнат 600 милиона долара годишно. Една интелигентна система в крайна сметка може да изчисли в движение вероятността конкретните възли да изпълняват определена задача като дават възможност на други миньори да прекратят усилията си за тази конкретна транзакция. И в крайна сметка да намалят общите разходи. Освен това, дори ако съществуват някои структурни ограничения по-добрата ефективност и по-ниската консумация на енергия могат да намалят латентността на мрежата, което позволява по-бързи транзакции;
 • Хардуер : миньорите на крипто изляха невероятна сума пари в специализирани хардуерни компоненти. Тъй като потреблението на енергия винаги е било ключов въпрос, много решения са предложени и в бъдеще ще бъдат въведени много повече. Веднага щом системата стане по-ефективна, част от хардуера може да бъде преобразуван (понякога частично) за използване на невронни мрежи (минният колос Bitmain прави точно това);
 • Портове за данни : в бъдеще, когато всички наши данни ще бъдат достъпни на блок-верига, а компаниите ще могат да ги купуват директно от нас, ще имаме нужда от помощ, за да предоставим достъп, да проследим използването на данни и изобщо да разберем какво се случва с нашата лична информация с компютърна скорост. Това е работа за (интелигентни) машини.

 

Как Blockchain може да промени AI

В предишния раздел набързо се докоснахме до ефектите, които AI може да има в крайна сметка върху блокчейн. Сега, вместо това ще направим обратното за да разберем какво влияние може да има блок-веригата върху развитието на системите за машинно обучение. По-подробно, блок-веригата може:

 • Да помогне на AI да бъде обяснен и да накара хората да повярват в изкуствената интелигентност: черната кутия на AI страда от проблем с обяснението. Поставянето на ясна пътека не само може да подобри надеждността на данните, така и на моделите, но също така да осигури ясен начин за проследяване на процеса на вземане на решения в машината;
 • Да увеличи ефективността на AI : сигурно споделяне на данни означава повече данни за обучението, а след това по-добри модели, по-добри действия, по-добри резултати и по-добри нови данни. Мрежовият ефект е всичко, което има значение в края на деня;
 • Намаляне на пазарните бариери за навлизане на технологията :  Блокчейн технологиите могат да подсигурят вашите данни. Защо да съхранявате всичките си полезни данни поверително, или може би искате да ги продадете? Е, вероятно бихте избрали второто. Така че на първо място блок-веригата ще насърчи създаването на по-чисти и по-организирани лични данни. Второ, това ще позволи появата на нови пазари : пазар на данни. Следователно лесното споделяне на данни в новите пазари заедно с блокчейн ще осигури по-плавна интеграция. Тя от своя страна ще намали бариерата за влизане на по-малките играчи и ще намали конкурентното предимство на технологичните гиганти. В стремежа ни за намаляване на бариерите за навлизане на пазара всъщност решаваме два проблема. Осигуряването на по-широк достъп до данни и по-ефективен механизъм за монетизиране на данни;
 • Увеличаване на изкуственото доверие : веднага след като част от нашите задачи ще бъдат управлявани от автономни виртуални агенти, наличието на ясна одитна пътека ще помогне на ботовете да се доверят взаимно (и да им се доверим ние).

Заключение

Блокчейн и AI са двете крайни страни на технологичния спектър. Един насърчаващ централизираното разузнаване на близки платформи за данни, а другият насърчава децентрализираните приложения в среда с отворени данни. Ако обаче намерим интелигентен начин да ги накараме да работят заедно общите положителни външни ефекти биха могли да се увеличат многократно.

Разбира се, съществуват технически и етични последици, произтичащи от взаимодействието между тези две мощни технологии.

Честно казано, мисля, че единственото нещо, което можем да направим е да продължаваме да експериментираме с новите технологии и да дадем шанс на нещата да се развият.

И най-важното:да НЕ даваме шанс на регулаторните органи да ни натискат обратно у дома пред телевизорите с промити мозъци. Те никога няма да имат полза от това ,народа на която и да било държава да бъде образован и да иска да се развива. Глупавите хора се управляват най-лесно ,а всеки иска да управлява другия нали? 

Ако статията ви е била интересна можете да я споделите с вашите познати.

Намерете ни във Facebook и в нашият Twitter акаунт.