Mastercard и блокчейн за съхраняването на информация

mastercard and blockchain
Купи и продай криптовалути

Mastercard в блокчейн индустрията

Според наскоро публикувано заявление за патент, Mastercard планира да използва блокчейн технологията за съхраняване на данните за плащанията, направени от клиентите. Получената по този начин информация може по-късно да бъде използвана от фирми или отделни членове, за да се създадат трупи, които са завършени през жизнения цикъл на организацията.

Изявлението също така отбелязва, че с помощта на блокчейн, управлението на сметките може да бъде опростено. Процеса на регистрация и проследяването на поръчките за покупка биха могли да бъдат много по-лесно достъпни. Освен това blockchain може да ви помогне да проследявате покупките на платформи за много услуги.

Купи и продай криптовалути

“В резултат на това такава платформа може да предостави огромен брой услуги на бизнеса по по-сигурен и прозрачен начин, отколкото която и да е друга система.”

Mastercard вече получи редица патенти, свързани с технологията блокчейн. По-конкретно, един от тях описва метод, насочен към ускоряване на плащанията с криптовалута. Друг знак, който показва интереса на компанията към технологията е намерението, което преди това изразиха представителите на Mastercard. А именно да назначат повече персонал з разработка и проучвания в тази сфера.