Какво е публичен и частен ключ в портфейлите за криптовалути

Публичен и частен ключ в крипто портфейлите
Купи и продай криптовалути

Публичният и частен ключ в един крипто портфейл са основни и взаимосвързани фактори за осъществяването на транзакции на криптовалути. Ако обаче последната е класифицирана информация, първата е публична и всеки може да я проследи на блокчейна.

Присъединете се към нашият Telegram канал за още крипто новини 

Купи и продай криптовалути

пасивни доходи от криптовалути

Публичният ключ на биткойн е уникален набор от знаци, състоящ се от букви и цифри. Това е адресът, на който другите потребители могат да изпращат криптовалута. Второто име на публичния ключ е адрес на портфейла с криптовалута.

Публичният ключ за биткойн се състои от 26-35 знака, които могат да бъдат малки или големи букви от латинската азбука (с изключение на O, l и I) и цифри (с изключение на 0). Адресът на биткойн изглежда така:

1EhAppLe4FaBiTca1NADr3sSV56sGaMG6hP

Също така, когато създавате портфейл, потребителят получава адрес под формата на QR код за лекота на използване – ако трябва да изпратите биткойни на конкретен адрес, можете просто да сканирате кода.

Видове публични ключове

Има два вида публични биткойн ключове:

Обичайни – започват с 1 и за да получиш средствата си в него, потребителят трябва да потвърди, че знае частния ключ. Изглежда така:

1EhAppLe4FaBiTca1NADr3sSV56sGaMG6hP

Втората опция е публичен ключ с няколко подписа. Започва с 3, а за да получиш средства,трябва да имаш повече от един частен ключ. Пример:

3J65t1WtET25CNrQvie543iWadfRhPaLy

Как да намерите публичният ключ в портфейла си

Ако използвате биткойн портфейл, тогава публичният ключ може да бъде намерен в настройките.
Мястото за съхранение на адреса зависи от използвания портфейл, но обикновено има две опции:

Отидете на Настройки- адреси. При някои портфейли действа функция по подразбиране, която създава нов адрес за всяка нова входяща транзакция. Това е направено с цел увеличаване анонимността на потребителите. Но ако не се нуждаете от тази функция, тогава можете да промените настройките, като проверите опцията „Вечен адрес“.Бъдете спокойни,че нищо лошо няма да се случи, ако ви изпратят криптовалути на някой от вече използваните по-рано адреси – криптовалутите просто ще се пренасочат към текущия. За да видите всички адреси, свързани с частния ключ, трябва да отидете в секцията „Управление на адреси“.

Отидете в секцията „Wallet – Balance“ и кликнете върху бутона за попълване на портфейла. На екрана ще се появи надпис- „Адрес на портфейла за попълване на баланса ви“ – това е текущият адрес, който може да бъде копиран и прехвърлен на подателя.

пасивни доходи от криптовалути

Ролята на адреса при изпращане на транзакции

Основната роля на публичния ключ е да посочи къде да бъдат изпратени криптовалутите. За да получите средствата обаче, трябва да знаете и частния ключ.

Освен това, ако не сте сигурни, че адресът принадлежи на конкретно лице, има начин да потвърдите това. Потребителят може да поиска от собственика на адреса да изпрати подписано съобщение. Използвайки алгоритъма за криптовалута, „миньорите“ проверяват дали частният и публичният ключ от полученото съобщение са една двойка и съобщението е подписано от реалния получател. По този начин можете да се уверите, че адресът е наистина правилен и няма да изпращате биткойни за „несъществуване“.

Техническо обяснение как да използваме публичен ключ

На първо място, трябва да разберете, че адресът и портфейлът не са едно и също нещо. Биткойн адресът или публичният ключ е „път“, който ви позволява да приемате транзакции. Портфейлът е софтуер, който по същество се състои от частен ключ и един или много публични ключове. Той съхранява информация за всички използвани ключове, както и за входящи и изходящи биткойн транзакции. Освен това в портфейла могат да бъдат вградени допълнителни функции, които увеличават анонимността на транзакциите.

Как сделката преминава технически

След генерирането на частния ключ на негова основа се създава публичен биткойн ключ, състоящ се от няколко знака (максимум 35) и се показва на екрана като QR код.

При повторно използване на частен ключ, на базата на него отново се генерира случаен адрес. Но, както бе споменато по-горе, тази функция може да бъде деактивирана и да използва „вечния“ адрес. Всеки ключ изисква памет само 500 байта, което улеснява използването на множество адреси дори в мобилните портфейли.

Процесът на създаване на публични ключове се основава на произволен подбор на символи и решаване на сложни математически задачи. За минута алгоритъмът може да създаде до 1000 адреса, а някои софтуер ви позволява да генерирате публични ключове, без да имате достъп до Интернет. Има много малък шанс един и същ публичен ключ да бъде обвързан с два различни частни ключа, той е само 1:43 милиарда.

Когато въведете адреса, трябва да бъдете изключително внимателни и предпазливи, защото грешка дори в един знак ще доведе до факта, че биткойните просто няма да достигнат до получателя, а транзакциите в блокчейна са необратими. Ето защо се препоръчва да копирате адреса или да изпратите криптовалута чрез сканиране на QR кода на частния ключ.

За тези, които току-що се запознават със света на криптовалутите, е много важно да разберат ролята и значението на публичните ключове на Bitcoin, тъй като правилното боравене с тях гарантира, че транзакцията достига до получателя. Също така, знаейки принципа на генериране и работа на биткойн адреси, можете да правите транзакциите по-анонимни. Във всеки случай, преди да кликнете върху бутона „Изпращане“, е по-добре да проверите отново правилността на въведения адрес или да използвате QR кодове за повече увереност.

Частен ключ

Частния ключ на Bitcoin е специална комбинация от символи, която осигурява достъп до криптовалутите, съхранявани в акаунта. Само човек, който знае ключа, може да премества, да извършва транзакции или да харчи монетите.
Казано с прости думи (повече за това по-долу) самата система генерира частен ключ за биткойни, след което на негова основа се създава публичен (обществен) биткойн ключ.

Публичните и частните ключове са буквено-цифрови комбинации, които са свързани помежду си. В същото време това е еднопосочен процес – знаейки частния ключ на биткойн, можете да разберете публичния, но знаейки публичния, частния не може да бъде намерен.
Биткойн частният ключ е сложна криптограма, създадена чрез прилагане на алгоритъм за криптиране; тя също служи като подпис при изпращане на транзакции.

Как изглежда един частен ключ

Биткойн се основава на криптовалутния алгоритъм SHA-256, който създава 256-битово число, състоящо се от нула и едно.Използването на такъв дълъг набор обаче е много неудобно и освен това ключът трябва да бъде криптиран. Следователно, частният ключ към биткойн акаунта е създаден като 32-байтово число, което се състои от 64 знака. За всеки знак има две стойности (нула или единица) от горното 256-битово число.

В този случай се използват числа от 1 до 9 и букви от A до F. Пример с частен ключ за биткойн: B4653223363AA61F20BD08FC233AC37262

Почти невъзможно е да го научкате или да го присвоите по метода на грубата сила. Всъщност това е число в диапазона от 1 до 10 на 77-ма степен. Ако си представите, че човек има възможност да подреди един трилион числа в секунда, тогава биха били нужни поне милион години от съществуването на планетата Земя, за да се търси един частен ключ.

Но някои изследователи смятат, че с развитието и усъвършенстването на квантовите технологии ще се появят начини за разбиване на блокчейн.

Също така си струва да се каже, че с развитието на криптосферата се появяват различни формати за съхранение на частни ключове за биткойни. Това са алтернативни формати, наречени формат за импортиране на портфейл. Има три от тях:

Шестнадесетичен: 1E99674A4CA27608A45A1813ABB0E9E52CFA330AC563EDBB32C8AAC6A964AECA.
WIF: 5J3nBbAG58CuQ346RNLpPUA
WIF-компресиран: KxFC1jnghCoACiATWZ3oXa748VN6ac3TYzGkd7YbsqGLY
В тези формати се съхранява един и същ ключ. Всеки формат може лесно да се конвертира във всеки друг.

Основни функции на частния ключ

Частният ключ изпълнява две основни функции. Първата е надеждно съхранение на криптовалутите, тъй като само някой, който познава частния ключ на биткойн, може да извършва операции с тези активи. Ето защо трябва да бъдете изключително внимателни, когато го създавате и в никакъв случай да не го показвате на трети страни, а също и да не го съхранявате в Интернет, а в идеалния случай дори и на компютри, които са свързани към Интернет.

Втората функция е подписване на транзакции. Частният ключ също е цифров подпис. Както бе споменато по-горе, с всеки частен ключ се свързва уникален публичен ключ или адрес. Когато изпращат транзакция в мрежата, „нодовете“ проверяват съответствието на адреса на подателя с неговия личен ключ, докато информацията за подателя остава тайна за всички, дори и за валидатори. След получаване на необходимия брой потвърждения транзакцията ще бъде доставена на получателя

Опциите за съхранение на частен биткойн ключ:

На хартия или метал. Този метод е най-подходящ за хартиените портфейли, но по този начин можете да съхранявате частния ключ, създаден с всеки метод – просто трябва да го пренапишете. Такова съхранение обаче не е безопасно: можете да загубите листа, може да се изгори или да се намокри. За по-голяма здравина може да бъде ламиниран или да направите копие от метал;

На флаш устройство. Това е един от най-надеждните начини. Трябва да използвате отделно флаш устройство (за предпочитане ново и тествано за вируси) и да извършвате всички операции офлайн. Има няколко опции за съхранение: под формата на текстов документ, екранна снимка или оригиналния файл във формат wallet.dat. Също така трябва да поставите паролата на USB флаш устройството;

На компютъра. Също така е доста надеждна опция за съхранение, ако устройството не е свързано към Интернет и работи правилно. В противен случай то може да стане жертва на натрапници. Също така се препоръчва да поставите силна парола на самия файл и на компютъра;

В своята памет. Това е може би най-сигурният начин. Той обаче е подходящ само ако сте използвали мнемонична фраза. Защото запомнянето на набор от случайни числа и букви е просто нереалистично.

В някои случаи може да се наложи да импортирате частен ключ, например от хартия в портфейл. В този случай е важно да разберете, че създавате второ копие, което е силно непрепоръчателно.Особено важно е да изключите вариант, в който ключът е получен от друг човек – в края на краищата не се изключва опцията, че той може да използва достъп до средствата ви с лоши намерения.

В такава ситуация е най-добре да прибягвате до суайпинг(прехвърляне). Принципът му е много прост. Трябва да създадете нов частен ключ в портфейла, който смятате да използвате. След това прехвърлете средства от стария адрес на новия. Така в крайна сметка ще получите нов частен ключ, известен само на вас, по единствения начин и средствата ще бъдат в безопасност.

пасивни доходи от криптовалути

Последвайте ни тук

Telegram канал

Telegram чат

Instagram

Facebook група

Facebook страница