Най-популярните криптовалутни термини и фрази

Купи и продай криптовалути

Дългите проверки са важни при разглеждане на всеки клас активи. Разбирането обаче може да е още по-трудно, когато става въпрос за цифрова валута, тъй като този клас активи съществува от много по-малко време от по-традиционните активи  и идва със значителна несигурност.

Правилното изследване на криптовалутите може да накара потенциалният инвеститор да проучи много и различни области. Една област, която може да се окаже полезна е  изучаването на основната отраслова терминология. Определен жаргон е изключително уникален при дигиталните валути.

Купи и продай криптовалути

Тази статия ще изследва по-популярните термини и фрази, свързани с криптовалутите, осигурявайки здрава основа за тези, които се интересуват от изследването на този иновативен клас активи.

телеграм cryptomaniabg

Address

В цифровата валута адресът е основно дестинация, където потребителят изпраща и получава цифрова валута. В известен смисъл тя е подобна на банкова сметка.  Тези адреси обикновено включват дълга поредица от букви и цифри.

Altcoin

Altcoin (Алтернативна криптовалута) Понятоето алткойн идва от “алтернативен”, или още алтернативна монета. Тъй като Биткойн е първата криптовалута, той има множество последователи. Всеки нов проект има различен екип зад гърба си с различни цели и идеи.

Arbitrage

В крипто, арбитражът се отнася до възползване от разликата в цената между две различни борси. Ако биткойн се продава за 20 000лв. на една борса и 20500лв. на друга, търговецът може да закупи цифровата валута на първата борса и да я продаде на втората за скромна печалба.

ATH

“ATH” е съкращение от “най-високата стойност за всички времена”. Този термин може да бъде много полезен за проследяване на пазарите на цифрови валути. Тези активи са толкова нестабилни, така че запазването на техния ATH предвид може да се окаже ценно. Дигиталната валута може потенциално да достигне няколко местни върха, преди да се издигне до нов рекорд за всички времена.

Bear/Bearish

„Мечките“ вярват, че даден актив, например цифрова валута, ще намалее. Друг начин да се каже това е, че ако търговецът смята, че криптовалутата ще се обезцени, настроенията им около цифровия актив са „мечи“. В много ситуации търговците ще се възползват от това очакване, като заемат кратка позиция върху даден актив, което означава, че ще направят залог, който ще се изплати, ако въпросният актив падне в стойността си.

Blocks

Много цифрови валути използват блокове, които съдържат транзакции, които са потвърдени и след това комбинирани заедно.

Blockchain

В blockchain , която е разпределена система книга, се състои от поредица от блокове. Тези блокове съдържат проверени транзакции. Блокчейнът е проектиран да бъде не само децентрализиран, но и неизменим, което означава, че записите не могат да бъдат изтрити, след като бъдат поставени в тази разпределена книга. Идеята за блокчейна е представена за първи път, когато бялата книга за биткойните е пусната в края на 2008 г. 

Какво е hash (хаш)?
Хаш или „хашинг“ най-просто обяснено, е процес, при който хаш-алгоритъма взима входящ текстов низ с произволна големина т.е. входящи низове съставени от различно количество символи и генерира изходящ низ с точно определен размер т.е. низ с точно определено количество символи.

В контекста на криптовалутите, като Биткойн, транзакциите представляват точно такъв низ, който преминава през „хашващ“ алгоритъм, който ги преобразува в низ с точно определен размер. Този процес цели подобряване на ефективността на системата.

Bull/Bullish

Ако търговецът вярва, че даден актив ще нарасне, той или тя е „бик“. Когато инвеститорът има това оптимистично очакване за бъдещия ценови възход на даден актив, това мислене се описва като „бичи“.

Consensus

Мрежата за цифрова валута достига консенсус, когато възлите на мрежата се съгласят, че е извършена транзакция. Това споразумение е от решаващо значение, ако различните участници в мрежата (възли) трябва да имат една и съща информация. С други думи, консенсусът е от решаващо значение за системите на блокчейн.

Cryptocurrency

Както подсказва името и, всяка криптовалута представлява цифрова валута, която е обезпечена чрез криптография. Една от основните и функции е да работи като средство за обмен в рамките на партньорска (P2P) икономическа система, която разчита на криптографията за предотвратяване на измами и фалшифициране.

Cryptography

Криптография наричаме наука за сигурността на информацията. Името и произлиза от гръцката дума криптос (в превод – скрит). Тя използва техники като миниатюрни точки, маскиране на думи в изображения и други начини за скриване на информацията, която се съхранява, или пренася.

DDoS Attack

DDoS атаките имат за цел да спрат достъпа на целевите потребители до важна информация или до определен сайт. Този вид атаки са лесни за изпълнение, което ги превръща в страст за хакерите.

DDoS атаки или атаки за отказ на услуга (distributed denial-of-service) са една от най-големите заплахи както за обикновения информационен сайт, така и за големите онлайн магазини или платформи за търговия. Този тип атаки се превръщат в сериозен проблем, както за сайтовете за онлайн търговия, така и за информативни, новинарски сайтове, сайтове на институции, партийни организации и др.

Distributed Ledger

Разпределената книга е система за записване на информация, която просто се разпространява в много различни устройства. Блокчейнът например е разпределена книга, която първоначално е създадена, за да следи всички транзакции с биткойн.

Escrow

Escrow се отнася до трета страна, притежаваща финансови ресурси от името на други страни. Трета страна ще държи средства в escrow, когато другите субекти, участващи в транзакция, може да не си имат доверие.

Fiat Currencies

Фиатни валути – Терминът произлиза от латинското fiat, означаващо „да бъде направено“, „съгласие, одобрение, разрешение, декрет“, тъй като парите са установени с правителствен декрет. Където фиатните пари се използват като валута, се използва терминът фиатна валута. Днес повечето национални валути са фиатни валути, включително долара, еврото и всички други резервни валути,

Exchanges

Криптовалутните борси  са основно пазари, където търговците могат да извършват сделки с цифрова валута. Ако човек иска да купи биткойн, преминаването към борса е най-бързият начин да постигне тази цел.

FOMO

Терминът „FOMO“ означава израза „страх от пропускане“. Това се случва, когато инвеститорите започнат да купуват определен актив въз основа на техните очаквания, че той ще нарасне в стойност. Участниците на пазара могат лесно да се стичат към даден актив, ако този актив постигне остри печалби.

Попадането в FOMO може да бъде опасно. По-конкретно, изкупуването на актив, когато той вече се радва на забележително повишаване в себестойността си, може да доведе до последващи загуби ако последва голям спад в цената.

Fork

Форк Fork-a е разделяне на блокчейн на две вериги чрез разделяне в консенсус (ако двама миньори открият блок по едно и също време) или чрез промяна в основните правила на протокола. 

FUD

Страхът, несигурността и съмнението могат да бъдат обобщени с помощта на термина „FUD“. Идеята зад това е, че участниците на пазара могат да разпространяват подвеждаща или неточна информация, за да предизвикат спад в цената на актива. Търговецът може да иска цената на актива да падне, за да може или да го скъси успешно, или да изкупи на по-ниска цена и да увеличи шанса си за генериране на печалба.

Hard Fork

Ъпгрейд в протокола, който не е съвместим с по-старите версии. Всеки участник трябва да премине към новия софтуер, за да продължи да оперира в рамките на мрежата.

HODL

Инвеститорите в криптовалута разработиха термина „HODL“, който означава „задръжте за скъпия живот“. Първоначално съкращението идва от неправилно изписан |hold|. Цифровите валути могат да бъдат силно нестабилни, така че когато започнат да изпитват значителни колебания на цените, някои участници на пазара заявяват, че трябва просто да „HODL“.

Initial Coin Offering

ICO е механизъм за набиране на средства, при който нови проекти продават своите подлежащи крипто токени в замяна на bitcoin и етер. Това е донякъде подобно на първоначално публично предлагане (IPO), при което инвеститорите закупуват акции на дружество.

KYC

KYC означава „познайте клиента си“. Много юрисдикции имат регламенти на KYC, които започнаха да засягат стартиращи компании. Тези разпоредби изискват от компаниите, които държат тези продажби на цифрови валути, да проверяват самоличността на своите клиенти с цел осъществяване на правителствен контрол.

Long/Long Position

Long position, известно още като заемане на дълга позиция, означава да се направи залог, че активът ще нарасне в стойност. Ако търговецът закупи например цифрова валута като биткойн, той прави залог, че криптовалутата ще увеличи цената си.

Макар че просто купуването на цифрова валута е един пример за заемане на дълга позиция, има и други методи. Например търговците могат да използват фючърси.

Market Cap

Пазарната капитализация се използва от инвестиционната общност при определяне на размера на компаниите, като противовес на стойността на продажбите или общата стойност на активите. А също така и за да се характеризира даден пазар

Mining

Копаенето е процес, при който копачите получават доходите си от извършването на транзакциите на обикновенните потребители.

Доходи се получават и от самата система, по която се разпространява Биткойн. Тип печатане на Биткойни, но за разлика от нормалните пари тук има граница.

Moon/Mooning

Когато цената цифровата валута излита, това означава, че тя рязко нараства в стойността си и се доближава до луната. Тогава използваме термина to the moon/moon.

POW

Какво е Proof-of-work?
В най-прост смисъл Proof-of-work е метод, който гарантира, че добитият/създаден блок е бил труден за добиване/създаване т.е. той е бил енергоемък и времепоглъщащ. Това гарантира неговата стойност.

POW е съкращение от proof of work „доказателство за работа“, което представлява система за доказване, че транзакциите на цифрова валута са проверени. Много цифрови валути, включително биткойн, използват POW. При такава система майньорите трябва да извършват „работа“, която е трудна за тях, но е лесна за проверка от по-широката мрежа.

Миньорите обикновено получават възнаграждение за проверка на транзакции чрез получаване на единици от цифрова валута. 

POS

POS proof of stake означава „доказателство за залог“, което е друг метод за потвърждаване на транзакции.  За подпомагане на операциите на блокчейн мрежа, #staking е процес на задържане на средства в портфейл за криптовалута, който дава на притежателите на валути известна сила за вземане на решения в системата.

Private Key

Частният ключ е информация, представена като низ от цифри и букви, която инвеститорът може да използва за достъп до своята цифрова валута.

Public Key

Публичният ключ е адрес, на който инвеститорът може да получава цифрови валути. Този публичен ключ, подобно на частния ключ, е комбинация от цифри и букви.

Pump and Dump

„Помпа и сваляне“ е вид инвестиционна схема, при която участник на пазара – или няколко – работят заедно, за да надуят цената на даден актив, за да могат да го продадат, когато стойността му е изкуствено висока. Тази практика може да бъде особено разпространена, когато става въпрос за цифрови валути, тъй като търговците могат лесно да се съберат, използвайки групи Telegram с цел да накарат рязко повишаване на стойността на конкретни криптовалути.

Rekt

Терминът “rekt” е жаргон на крипто търговец за “разбит”. По принцип това означава, че търговецът е загубил значителни суми пари. 

ROI

ROI е съкращение от „възвръщаемост на инвестицията“. По принцип, ако инвеститорът вложи парите си в цифрова валута, той го прави с надеждата, че ще получи убедителна възвръщаемост.

Satoshi Nakamoto

Сатоши Накамото е най-голямата мистерия в биткойн е свързана със създателя и. По-долу ще ви опишем цялата налична публична информация за него, но не може да дадем дори и бегло предположение за следния въпрос: Гений, който измисля най-голямата иновация след създаването на интернета, се оттегля от разработването на идеята си в момента, в който преценява, че „е в добри ръце“ в лицето на Gavin Andersen.

Short/Shorting

short/shorting известно още като заемане на къса позиция, означава да направите залог, че активът ще падне в стойност. Има няколко метода, които търговците могат да използват за скъсяване на цифрови валути, включително фючърси, и маржин търговия. 

Инвеститорите, които обмислят този метод, трябва да имат предвид, че той носи много риск, особено при криптовалутите поради тяхната нестабилна природа.

Token

Цифров токен е единица цифрова валута, като биткойн. Струва си да се отбележи, че някои от тези символи се използват за специфични екосистеми. 

Whale

Терминът “кит” се използва за описание на търговец, който прави значителни залози. Този термин е добре да се знае, тъй като участниците на пазара със способността да извършват много големи транзакции могат потенциално да манипулират пазара, особено ако работят заедно.

White Paper

Разработчиците, които създават цифрови валути, обикновено предоставят бели книги за тези иновативни активи. Тези документи обикновено предлагат изчерпателна информация за въпросната криптовалута, както и свързаната с нея технология.

Например, бялата книга за биткойн предоставя информация за „система за електронни парични връзки и равнопоставеност“.  

Обобщение

Инвеститорите, които мислят да се ангажират с криптовалутата, трябва да имат предвид, че отрасловата терминология може да бъде изключително полезна. Извършвайки необходимите изследвания и изучавайки тази информация, потенциалните търговци могат да увеличат шансовете си за постигане на своите инвестиционни цели.

 

Последвайте ни тук👇

📲Telegram канал

📲 Telegram чат

⚡Instagram

📖Обучителна система

📢Facebook група

📈Инвестиционни програми